توضیح تصویر
انکشاف پایدار Archives - ژورنال امور افغانستان
از چند هفته به این سو، دو قوه اجرائیه و مقننه جمهوری اسلامی افغانستان برای تصویب پیش‌نویس بودجه ملی با هم درگیر اند. مجلس نماینده‌گان افغانستان دو بار پیش‌نویس بودجه ملی سال ۱۴۰۰ را با اکثریت آرا رد کرد...