توضیح تصویر
فرهنگ و اجتماع Archives - ژورنال امور افغانستان
نویسنده: وحید پیمان می‌خواهیم درباره ویروسی صحبت کنیم که هنوز جنبه‌های ناشناخته‌ی زیادی دارد. ویروسی که به دو میلیون و ۸۰۰ هزار نفر بر اساس آمار رسمی تا اکنون در ۲۱۰ کشور و منطقه جهان سرایت کرده و جان نزدیک...
داکتر نصیراحمد اندیشه برگردان: پ.‌کاوه *متن انگلیسی این مقاله اکادمیک در شماره اخیر مجله مطالعات بین‌المللی (صص۱ – ۱۳ سال۲۰۲۰) دانشگاه جواهر لعل نهرو چاپ شده است. فشرده روندهای صلح، فرصت‌های مناسبی را برای تحولات اجتماعی و سیاسی برای ملت‌های در حال جنگ...