Menu Close

[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.26.5″ use_background_color_gradient=”on” background_color_gradient_start=”rgba(0,51,102,0)” background_color_gradient_end=”#003366″ background_color_gradient_direction=”285deg” background_color_gradient_overlays_image=”on” background_image=”http://ncdp.org.af/wp-content/uploads/2019/07/6-1.jpg” border_width_bottom=”15px” border_color_bottom=”#003366″ custom_padding=”257px||16px|||” global_module=”499″ saved_tabs=”all”][et_pb_row custom_padding=”||8px|||” custom_margin=”|auto|-8px|auto||” _builder_version=”3.25.4″][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.25.4″][et_pb_text _builder_version=”3.26.5″ text_font=”||||||||” header_font=”Persian|600|||||||” header_text_color=”#ffffff” header_font_size=”60px” header_letter_spacing=”2px” header_3_font=”Work Sans|700|||||||” header_3_font_size=”30px” header_3_line_height=”1.2em” header_3_font_size_tablet=”25px” header_3_font_size_phone=”20px” header_3_font_size_last_edited=”on|phone” locked=”off” header_font_size__hover=”30px” header_font_size__hover_enabled=”30px” header_letter_spacing__hover=”0px” header_letter_spacing__hover_enabled=”0px” header_text_shadow_style__hover=”none” header_text_shadow_style__hover_enabled=”none” header_text_shadow_color__hover=”rgba(0,0,0,0.4)” header_text_shadow_color__hover_enabled=”rgba(0,0,0,0.4)” text_font_size__hover=”14px” text_font_size__hover_enabled=”14px” text_letter_spacing__hover=”0px” text_letter_spacing__hover_enabled=”0px” text_line_height__hover=”1.7em” text_line_height__hover_enabled=”1.7em” text_text_shadow_style__hover=”none” text_text_shadow_style__hover_enabled=”none” text_text_shadow_color__hover=”rgba(0,0,0,0.4)” text_text_shadow_color__hover_enabled=”rgba(0,0,0,0.4)” link_font_size__hover=”14px” link_font_size__hover_enabled=”14px” link_letter_spacing__hover=”0px” link_letter_spacing__hover_enabled=”0px” link_line_height__hover=”1em” link_line_height__hover_enabled=”1em” link_text_shadow_style__hover=”none” link_text_shadow_style__hover_enabled=”none” link_text_shadow_color__hover=”rgba(0,0,0,0.4)” link_text_shadow_color__hover_enabled=”rgba(0,0,0,0.4)” ul_font_size__hover=”14px” ul_font_size__hover_enabled=”14px” ul_letter_spacing__hover=”0px” ul_letter_spacing__hover_enabled=”0px” ul_line_height__hover=”1em” ul_line_height__hover_enabled=”1em” ul_text_shadow_style__hover=”none” ul_text_shadow_style__hover_enabled=”none” ul_text_shadow_color__hover=”rgba(0,0,0,0.4)” ul_text_shadow_color__hover_enabled=”rgba(0,0,0,0.4)” ol_font_size__hover=”14px” ol_font_size__hover_enabled=”14px” ol_letter_spacing__hover=”0px” ol_letter_spacing__hover_enabled=”0px” ol_line_height__hover=”1em” ol_line_height__hover_enabled=”1em” ol_text_shadow_style__hover=”none” ol_text_shadow_style__hover_enabled=”none” ol_text_shadow_color__hover=”rgba(0,0,0,0.4)” ol_text_shadow_color__hover_enabled=”rgba(0,0,0,0.4)” quote_font_size__hover=”14px” quote_font_size__hover_enabled=”14px” quote_letter_spacing__hover=”0px” quote_letter_spacing__hover_enabled=”0px” quote_line_height__hover=”1em” quote_line_height__hover_enabled=”1em” quote_text_shadow_style__hover=”none” quote_text_shadow_style__hover_enabled=”none” quote_text_shadow_color__hover=”rgba(0,0,0,0.4)” quote_text_shadow_color__hover_enabled=”rgba(0,0,0,0.4)” text_orientation__hover=”left” text_orientation__hover_enabled=”left” background_layout__hover=”light” background_layout__hover_enabled=”light” max_width__hover=”100%” max_width__hover_enabled=”100%” header_2_font_size__hover=”26px” header_2_font_size__hover_enabled=”26px” header_2_letter_spacing__hover=”0px” header_2_letter_spacing__hover_enabled=”0px” header_2_line_height__hover=”1em” header_2_line_height__hover_enabled=”1em” header_2_text_shadow_style__hover=”none” header_2_text_shadow_style__hover_enabled=”none” header_2_text_shadow_color__hover=”rgba(0,0,0,0.4)” header_2_text_shadow_color__hover_enabled=”rgba(0,0,0,0.4)”]

اهداف جامع یا راهبردی

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.25.4″ custom_padding=”||4px|||”][et_pb_row column_structure=”1_5,3_5,1_5″ custom_padding=”||19px|||” _builder_version=”3.25.4″][et_pb_column type=”1_5″ _builder_version=”3.25.4″][/et_pb_column][et_pb_column type=”3_5″ _builder_version=”3.25.4″][et_pb_text _builder_version=”3.26.5″ text_font=”Persian||||||||” text_text_align=”right” text_font_size=”20px” text_line_height=”1.5em”]

 شناسایی و بحث در مورد علل و منشاء مسائل عمده اجتماعی، اقتصادی و سیاسی موجود در کشور که مانع استفاده حداقلی از فرصت های بی سابقه اخیر در افغانستان شده است

جمع آوری، تدوین، تحلیل و تجزیه وضعیت موجود نظام های چند ملیتی با سرگذشت جنگ های پراکنده بعد از فروپاشی شوروی، ونمونه گیری از بهترین روش های استفاده شده برای بازگشت به صلح در همچو کشور ها، و به اشتراک گذاری آن یافته ها با مردم افغانستان در سراسر کشور

ایجاد و تسهیل چندین سیستم عامل برای مباحث ملی و محلی و گفت و گو برای معرفی بدیل و بهترین شیوه ها برای حل مسائل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مربوط به افغانستان و اندوخته هایی که از موقعیت های مشابه توسط دانشگاهیان و متخصصین و سایر گروه های سازمان یافته در داخل و خارج کشور کسب شده است 

راه اندازی برنامه های پژوهشی و آموزشی پیرامون ایجاد صلح، تقویت امنیت و حکومتداری خوب که به حقوق بشری کامل زنان، کودکان و همه گروه های آسیب پذیر، به ویژه کسانی که از نظر جسمی و ذهنی تحت تاثیر جنگ و خشونت در کشور قرار دارند ، تا به آنها احترام گذاشته شود و مشارکت سازنده شان در عرصه های مختلف جامعه افغانی

اجرای برنامه های رهبری، بحران و مدیریت منازعات برای مسوولین دولتی و سیاست گذاران به منظور توانمند سازی آنها برای مدیریت شرایط بحرانی در ساحات مربوطه شان

تسهیل ارتباطات علمی، گفتگو، بحث و فعالیت پژوهشی میان نهادهای مشابه در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی

جمع آوری و ترجمه مطالب مربوطه در یک مجله علمی تحقیقاتی بنام (مطالعات افغانستان) به زبان های ملی و زبان انگلیسی و جهت دسترسی بیشتر جوانان و نوجانان تحصیل یافته افغان به موضوعات مهم و مرتبط ملی 

تقویت و ارتقاء فرهنگ تجزیه و تحلیل مبتنی بر شواهد تحقیقی و پروسه های تصمیم گیری و آگاهانه و تطبیق سیاسیت های موثر عمومی در افغانستان

[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_5″ _builder_version=”3.25.4″][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]